Werkzaamheden in de abdij Saint-Joseph

Werkzaamheden te verrichten in de
abdij Saint-Joseph in Flavigny

We hebben uw hulp nodig om belangrijk werk te doen.

We moeten een gebouw neerzetten dat plaats biedt aan:

  • een gerenoveerde keuken die voldoet aan de normen van de gemeenschappen,
  • een ziekenboeg met voldoende kamers en
  • nieuwe cellen om de bejaarde of ernstig zieke monniken zo lang mogelijk in het klooster te houden.

Bovendien zal deze bouw ons in staat stellen het klooster te voltooien waarmee dertig jaar geleden is begonnen.

Daarvoor zijn wij bezig met de bouw van lokalen voor de werkplaatsen, die moeten worden verplaatst voordat met de bovengenoemde werkzaamheden kan worden begonnen.

Projecten en voortgang van de werkzaamheden

Foto galerijen

Zomer 2022

De werkzaamheden zullen zeer binnenkort beginnen. Hier zijn beelden van de projecten..

Werkplaatsen

Nieuwe gebouwen