Voorstelling

De Abdij Saint-Joseph de Clairval, gelegen in het bisdom Dijon, Frankrijk, is een gemeenschap van monniken die leven volgens de regel van de H. Benedictus, in gehoorzaamheid aan de katholieke Hiërarchie. «Door hun gewijd leven bevestigen de monniken het primaat van God en al het toekomstige goed in de navolging van de zuivere, arme en gehoorzame Christus.» (Joannes-Paulus II, 25 maart 1996)

«De H. Benedictus heeft zijn klooster voornamelijk willen openen voor het eeuwige heil van velen» (Joannes-Paulus II, 22 mei 1980)