Ingressos
Ofrenes
Per a enviar una ofrena a l’Abadia de Sant Josep, pressioni el botó a continuació

Misses
Per a demanar a l’Abadia de Sant Josep la celebració de misses, novenes o trentenes, pressioni el botó a continuació

Compres segons el nostre catàleg
Per a encarregar un producte que els ha estat indicat en el nostre catàleg, pressioni el botó a continuació

Altres pagaments
Per a tot altre pagament per targeta bancària en favor de l’Abadia de Sant Josep, pressioni el botó a continuació