Publicació assistida per ordinador (PAO)

Els benedictins de Flavigny els proposen els seus serveis de fotogravat i microcomposició

Microcomposició Microcomposició

Tradició multisecular i tecnologia del tercer mil·lenni

Fotogravat Scanner

Presentació general del taller de PAO (pdf)
Detalls sobre el taller de PAO (pdf)
Recursos per fonts grecs (en Anglès)