Litúrgia

El cor i la schola

Un monestir és una casa d’oració. Sant Benet recorda la paraula del profeta: «set vegades al dia vaig cantar les teves lloances» (Salm 118), que res es prefereixi més, abans que l’obra de Déu (Regla, c. 43)

La celebració digna i solemne de l’Ofici diví serà un dels principals mitjans de l’activitat apostòlica dels monjos. (Constitucions)

La consagració en la Santa Missa

Adoració del Santíssim Sagrament

Exposició del Santíssim Sagrament tots els primers divendres de mes

Conformant-se a l’esperit de l’Església, els germans rendiran al Senyor un culte assidu d’adoració al Santíssim Sagrament de l’altar. (Constitucions)

El Santíssim Sagrament; aquest és el tresor dels monjos i el cor del Monestir

El Sagrari

Missa de Pasqua

«Al llarg dels segles i la successió de cultures, l’Església ha sentit la necessitat de celebrar l’Eucaristia en un context digne d’un tan profund Misteri». (Ecclesia de Eucharistia, 17 d’abril de 2003. Joan Pau II)

Els oficis se celebren en llatí i amb cant gregorià.

La Schola

Adoració personal i silenciosa del Santíssim Sagrament

Adoració personal i silenciosa del Santíssim Sagrament

Honoraran amb un culte especial la Verge Maria, Mare de Déu, model i guardiana de tota vida consagrada. (Constitucions)

Processó del 15 d’agost

Processó, el 15 d’agost en honor de l’Assumpció de la Verge

Processó, el 15 d’agost en honor de l’Assumpció de la Verge

La "lectio divina" i l’oració silenciosa ajuden a interioritzar la salmòdia i a establir el diàleg de l’ànima amb el seu Déu. (Constitucions)

La "lectio divina" en la cel·la