Inscripció per a un recés espiritual
Aquest recés ja s’ha efectuat

Calendari dels recessos