Voorstelling van de geestelijke retraites

Sinds haar ontstaan organiseert de Abdij Saint-Joseph retraites om de leken te laten delen in de rijkdom van het contemplatief leven. Deze retraites zijn gebaseerd op de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius.

“Ik zal vragen om de intieme kennis van de Heer die voor mij mens is geworden, om Hem nog vuriger lief te hebben en Hem met nog meer vertrouwen na te volgen.”
Geestelijke Oefeningen, nr 104

«De roeping tot heiligheid kan slechts worden gehoord en gevolgd in de stilte van de aanbidding van Gods oneindige transcendentie. We moeten toegeven dat wij allemaal nood hebben aan deze stilte vol van de aanbeden tegenwoordigheid (…) Iedereen, gelovigen en ongelovigen, moet de waarde leren kennen van de stilte die de Andere (God) toelaat te spreken wanneer en hoe Hij wil, en die het ons mogelijk maakt zijn woorden te verstaan. In de praktijk veronderstelt dat een grote getrouwheid aan het liturgisch en het persoonlijk gebed, aan de momenten van inwendig gebed en beschouwing, aan de aanbidding van het Allerheiligste, aan de maandelijkse retraites en aan de geestelijke oefeningen.»
Joannes-Paulus II, Apostolische exhortatie over het gewijde leven, 25 maart 1996.

“Ik zal me het huis waar Onze-Lieve-Vrouw verblijft verbeelden; daarbij heb vooral aandacht voor de kamer en het bidvertrek van de Moeder van de Heiland.”
Geestelijke Oefeningen, nr 220

“De verrezen Jezus verscheen eerst aan de Maagd Maria.”
Geestelijke Oefeningen, nr 299

«Vanaf het begin doen we in onze kloostergemeenschappen van de Missionarissen van Naastenliefde de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius. Ze zijn zeer mooi en erg vruchtbaar. Ik raad ze iedereen aan : ze zijn niet exclusief voor religieuzen. Ze zijn des te beter wanneer de priester die ze leidt met de grootste zorgvuldigheid trouw blijft aan de methode die de H. Ignatius ons zelf heeft gegeven.»
Hl. Moeder Teresa, 14 september 1986

Datums van de retraites en inschrijving