Uitgaven van de Abdij Saint-Joseph

De H. Pius X schreef bij de aanvang van zijn pontificaat : «Vermits de mens zich laat leiden door de rede en de vrijheid, zal het niemand ontgaan dat het voornaamste middel om God Zijn gezag over de zielen terug te geven, het godsdienstonderricht is.» (E supremi apostolatus, 4 oktober 1903)

Het devies van de H. Pius X, “Alles vernieuwen in Christus” vindt men terug in de oproep tot nieuwe evangelisatie van Joannes Paulus II. In deze geest besloten we tot het uitgeven van boeken onder het logo van “Traditions Monastiques”.

De reeds verschenen nederlandstalige werken zijn:

Al deze boeken zijn samen met nog andere te verkrijgen op onze commerciële site: www.traditions-monastiques.com