Liturgie

Een klooster is een huis van gebed. De H. Benedictus herinnert aan het woord van de profeet : “zeven maal per dag heb ik Uw lof gezongen” (Ps. 118). Dat men derhalve niets verkieze boven het werk van God (Regel, c. 43)

De monniken rekenen de waardige en plechtige viering van het Officie tot de belangrijkste hulpmiddelen van hun apostolische activiteit. (Constituties)

Uitstalling van het Allerheiligste op de eerste vrijdag van elke maand

Zich voegend naar de geest van de Kerk, zullen de broeders een nooit aflatende cultus van aanbidding van de Heer in het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie onderhouden. (Constituties)

Het Heilig Sacrament, dàt is de schat van de monniken en het hart van het klooster

“De Kerk heeft zich in de loop der eeuwen en in de opeenvolging van culturen gedwongen gevoeld de Eucharistie te vieren in een context een zo groot Mysterie waardig.” (Ecclesia de Eucharistia, 17 april 2003 Joannes Paulus II)

De officies worden in het Latijn gezongen met Gregoriaanse zang.

Individuele en stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Zij zullen een bijzondere cultus wijden aan de Heilige Maagd, Moeder van God, model en beschermvrouwe van alle gewijd leven. (Constituties)

Processie van 15 augustus ter ere van de H. Maagd

De Lectio divina en het stil gebed helpen het koorgebed te verinnerlijken en een dialoog van de ziel met haar God tot stand te brengen. (Constituties)