Historiek

Flavigny-sur-Ozerain (algemeen overzicht)

De Abdij Saint-Joseph de Clairval bevindt zich te Flavigny-sur-Ozerain, een middeleeuws Bourgondisch dorp dat vanaf de VIIe eeuw tot de Revolutie de zetel was van een benedictijner abdij. Van deze beroemde abdij resten slechts de gebouwen van de XVIIIde eeuw, en een superbe Karolingische crypte.

Karolingische crypte (VIIIste eeuw)

Deze gebouwen herbergen momenteel de fabriek waar de beroemde snoepjes “les Anis de Flavigny” worden vervaardigd; dit is een familiale onderneming volstrekt onafhankelijk van de Abdij Saint-Joseph de Clairval. Deze laatste is gevestigd in het vroegere diocesaan Kleinseminarie.

Het kleinseminarie bij aankomst van de communauteit

Na haar stichting in Zwitserland in 1972 heeft de Abdij Saint-Joseph de Clairval zich in 1976 gevestigd te Flavigny in het vroegere Kleinseminarie. Als herinnering aan haar eerste jaren in Zwitserland behoudt de Abdij de naam Clairval.

Luchtfoto van de Abdij met het dorp erachter

Op 2 februari 1988, feest van de Opdracht van het Kindje Jezus in de Tempel, verkrijgt de communauteit van de bisschop van Dijon haar canonieke erkenning als benedictijner klooster naar diocesaan recht.

De voorgevel van de Abdij, zoals hij er nu uitziet

In 1992 wordt het klooster tot abdij verheven op verzoek van de Heilige Stoel, en op 21 maart van hetzelfde jaar vindt de abtswijding plaats van haar stichter Dom Augustin Marie Joly, tot God teruggeroepen op 16 januari 2006, in zijn 89ste levensjaar.

« Sint unum »
(Opdat allen één zijn)
Blazoen van de Abt-Stichter

Onze huidige Abt, Dom Jean-Bernard Marie Bories, ontving de abtswijding op 6 september 2020. De kloostergemeenschap telt momenteel een vijftigtal leden.

De communauteit