Gastenverblijf

Ingang van het gastenkwartier

Als men in de Abdij Saint-Joseph de Clairval verblijft, zijn twee opties mogelijk:

Gastenverblijf voor de retraites

  • Door het jaar worden retraites georganiseerd die gepredikt worden door de paters van het Klooster; ze duren vijf dagen en zijn gebaseerd op de Oefeningen van Sint Ignatius van Loyola.
    Volgen er elkaar op : conferentie, deelname aan de liturgie, tijd voor persoonlijk gebed en meditatie, en gesprekken met de paters voor wie dit wensen.
    Deze retraites zijn vooral geschikt voor personen die hun geloofsleven willen verdiepen. De Ignatiaanse methode draagt ertoe bij de inzichten in de onaantastbare geloofswaarheden te verhelderen, en beoogt de zielen de weg te tonen naar de heiligheid.
De binnenplaats van het gastenverblijf
  • Individueel onthaal in het Gastenverblijf, met deelname aan de dagelijkse liturgie (geestelijke begeleiding mogelijk). Dit onthaal vindt uitsluitend plaats buiten de periodes van de gepredikte retraites.
Gang van het gastenverblijf