De geestelijke Brief

De Brief van de Abdij Saint-Joseph de Clairval heeft tot doel de christenen en al wie de Brief wenst te ontvangen de Heiland, onze Heer Jezus Christus te leren kennen en liefhebben, naar Zijn woord te luisteren en hem te midden van de moeilijkheden van deze wereld te volgen tot in de haven van de gelukzalige eeuwigheid. Daartoe schetsen de Brieven in grote trekken het leven en de voorbeelden van de heiligen of van bekeerlingen, en leggen verbanden met de leerstellingen die de Kerk van haar Stichter meekreeg. Veel lezers vinden er troost en aanmoediging in voor hun dagelijks leven. Op deze site vindt U de Brieven van de vorige jaren.

Om de Brief van de Abdij Saint-Joseph de Clairval regelmatig te ontvangen, volstaat het ons uw volledig adres per brief, fax of e-mail mede te delen, of nog het « on line » formulier in te vullen. De verzending is gratis; er hoeft dus geen abonnement te worden betaald. U kunt ons ook de adressen overmaken van mensen die mogelijks belang stellen in deze Brief, die ook uitgegeven wordt in het Engels, Duits, Nederlands, Italiaans en Spaans.

Al het werk wordt door de monniken verricht, vanaf de redactie tot en met de verzending. Zo vertrekt er elke week meer dan 100 kg posten naar de vijf werelddelen.


Brieven van de vorige jaren
Om ons te helpen met de verspreiding van deze brief kunt u een gift doen