Ateliers

Ora et labora
«De ledigheid is de vijand van de ziel»
(Regel van de H. Benedictus)

De werken waaraan de monniken van de abdij zich wijden, kunnen in 3 sectoren gegroepeerd worden:

Buitenwerk aan de gebouwen
Secretariaat van de « Maandelijkse Brieven »
Werk aan de iconen
Werken in de drukkerij