Presentació dels recessos espirituals

Des dels seus orígens, l’Abadia de Sant Josep organitza recessos espirituals com un medi de fer participar els laics en les riqueses de la vida contemplativa. Aquests recessos s’inspiren en els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi.

«Demanaré el coneixement íntim del Senyor que es va fer home per mi, amb la finalitat d’estimar-lo amb més ardor i seguir-lo amb més fidelitat».
Exercicis Espirituals, n. 104

«La crida a la santedat no pot ser escoltada ni seguida sinó és en el silenci de l’adoració davant la transcendència infinita de Déu. Hem de confessar que tots necessitem d’aquest silenci ple de la presència de qui adorem. (…) Tots, creients i incrèduls, tenim necessitat d’aprendre el valor del silenci que permet a l’Altre (Déu) parlar, quan i com Ell vulgui, i que ens permet a nosaltres comprendre aquesta paraula. En la pràctica això suposa una gran fidelitat a la pregària litúrgica i personal, al temps consagrat a l’oració mental i a la contemplació, a l’adoració eucarística, als recessos mensuals i als exercicis espirituals».

Joan Pau II, Exhortació Apostòlica sobre la vida consagrada, 25 de març de 1996.

«Em representaré la casa on es troba Nostra Senyora; considerant en particular l’habitació i l’oratori de la Mare del Salvador»
Exercicis Espirituals, n. 220

«Jesús ressuscitat es va aparèixer en primer lloc a la Mare de Déu».
Exercicis Espirituals, n. 299

«En les nostres comunitats de Missioneres de la Caritat, des dels començaments fem els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, que són molt bonics i profitosos. Els aconsello a tots: no estan reservats als religiosos. Són tant més fructuosos quan més, el sacerdot que els dirigeix, segueix amb fidelitat i afany, el mètode que el mateix Sant Ignasi ens va deixar». Beata Mare Teresa, el 14 de setembre de 1986

Data dels recessos i inscripció