Ingressos

Ofrenes per la carta mensual

Per a enviar una ofrena a l’Abadia de Sant Josep per donar suport a la distribució de la carta mensual, feu clic al botó següent


Misses

Per a demanar a l’Abadia de Sant Josep la celebració de misses, novenes o trentenes, pressioni el botó a continuació


Compres segons el nostre catàleg

Per a encarregar un producte que els ha estat indicat en el nostre catàleg, pressioni el botó a continuació


Altres pagaments

Per a tot altre pagament per targeta bancària en favor de l’Abadia de Sant Josep, pressioni el botó a continuació