Inscripció per a un recés espiritual

Aquest recés ja s’ha efectuat

Calendari dels recessos