Edicions de l’Abadia de Sant Josep

Sant Pius X escrivia al principi del seu pontificat: «És evident per a tots, car l’home té per guia la raó i la llibertat, que el principal mitjà de retornar-li a Déu el seu imperi sobre les ànimes, és la instrucció religiosa». (E supremi apostolatus, 4 d’octubre de 1903)

El lema de Sant Pius X “Instaurar totes les coses en Crist” es troba en la crida de Joan Pau II a la nova evangelització. Amb aquest esperit llancem les edicions “Traditions monastiques”.

Les obres publicades són les següents:

Tots aquests llibres, i altres, estan a la seva disposició en la nostra pàgina web comercial: www.traditions-monastiques.com