La carta espiritual

La carta de l’Abadia de Sant Josep de Clairval té la finalitat d’ajudar els cristians, i tots els qui la desitgen rebre, a conèixer i a estimar el nostre Salvador, el Senyor Jesucrist, a escoltar la seva paraula i seguir-lo, enmig de les dificultats d’aquest món, fins a arribar al port de la benaurada eternitat. Amb aquesta finalitat, il·lustra a grans trets la vida i els exemples dels sants, intercalant-hi els ensenyaments que l’Església ha rebut del seu Fundador. Molts són els que en ella hi troben consol i estímul per llur vida quotidiana. Podran trobar en aquesta pàgina totes les Cartes dels anys anteriors.

Per a rebre periòdicament la carta de l’Abadia de Sant Josep de Clairval, n’hi ha prou amb comunicar-nos la seva adreça completa per carta, fax, correu electrònic o emplenant el formulari “en línia”. L’enviament és gratuït; no s’ha de pagar, doncs, cap subscripció. Poden també comunicar-nos adreces de persones que poden estar interessats en rebre aquesta carta, que es publica també en anglès, alemany, neerlandès, italià, espanyol i francès.

Els monjos realitzen tot el treball de redacció i expedició. Així doncs, cada setmana, més de 100 kg de correu surten cap als cinc continents.


Cartes dels anys anteriors
Per a ajudar-nos en la difusió d’aquesta carta, poden fer-nos una ofrena