Ateliers

Ora et labora
«De ledigheid is de vijand van de ziel»
(Regel van de H. Benedictus)

De werken waaraan de monniken van de abdij zich wijden, kunnen in 3 sectoren gegroepeerd worden:

  • De taken noodzakelijk door de goede gang van zaken in de abdij: vorming van de novicen, studie, onderhoud van gebouwen en park, sacristie, linnen, keuken,...
  • De prediking van de retraites, en in hun verlengde, de redactie en de verzending van de maandelijkse Brief.
  • Winstgevende ateliers om te voorzien in de materiële noden van de Abdij:
Buitenwerk aan de gebouwen
Buitenwerk aan de gebouwen
Secretariaat van de « Maandelijkse Brieven »
Secretariaat van de « Maandelijkse Brieven »
Werk aan de iconen
Werk aan de iconen
Werken in de drukkerij
Werken in de drukkerij